ETANOLSYSTEMS PRODUKTER

Invändig bränslesystemsrengöring......

Klicka på bilden för information

 

 

 

..............VARFÖR ?

(Klicka på bilden för information)

BIO-ETANOLSYSTEM RENGÖRING E85 / FLEX TREATMENT

Etanol har förutom sina många fördelar tyvärr också några nackdelar. Etanol har den egenskapen att den absorberar fukt. Detta leder efter en tid till korrosion, ofullständig förbränning och misständning.

Genom att använda PRO-TEC Flex Treatment - Bränsle
systemrengöring Etanol” blir hela bränslesystemet rengjort och långvarigt skyddat mot slitage och korrosion. Nackdelen med etanolbränsle är kompenserat och på många sätt tom förbättrad. Hög aktiva smörj komponenter garanterar optimalt skydd mot slitage och friktion. Kontrollerar både pHe och korrosion i bensin/etanolsystemet och förebygger bildandet av syror i etanol. Förebygger mot fuktbildning i bränslesystemet och skyddar därigenom mot korrosion.

ANVÄNDNING: Tillsätts före tankning vid varje service.

375ml till 80 liter

OBS!

VI anväder idag P1101 FUEL LINE CLEANER även till etanolfordon.

OXI-CAT Lambdasond och Katalysatorrengörning

OXICAT är speciellt utvecklad rengörare för att effektivt ta bort föroreningar och för att uppfylla de senaste miljökraven. OXICAT avlägsnar sotavlagringar samt kolvätesrester i hela bränslesystemet, katalysator och lambdasonden. Produkten kan användas i både bensin- och diesemotorer samt hybridfordon. Du får en bättre bränsleeffektivitet och optimerad motorprestanda. Katalysatorn och lambdasondernas funktion är optimerat.
Problem med bilprovningens utsläppstest?
Vi rekommenderar då OXICAT!

Användnig: Tillsätts i tanken var 3é månad för försäkran om ren lambdasond och katalysator.

Åtgång: 300ml till 60-80 liter diesel

Art nr: 1180

375ml     28st