KYLSYSTEM

RENGÖRING KYLARSYSTEM / RADIATOR FLUSH

Avlägsnar avlagringar som bildas i kylarsystemet under drift. Pro-Tec Radiator Flush avlägsnar även effektivt rostavlagringar och rengör värmepaket, värmekranar, termostat och vattenpump. Skyddar mot rost och korrosion.

Användning: Tillsätts i befintlig kylarvätska, öppna värmereglagen och låt motorn gå på tomgång eller med något förhöjt varvtal i minst 15min. Stäng av motorn och töm kylsystemet och skölj ur med rent vatten och fyll sedan på med ny kylarvätska. För bästa resultat använd 1 st Radiator Conditioner (Art nr 1401) i nya kylarvattnet.

Åtgång: 375ml till 10 liter vätskevolym.

Art nr 1501

375ml     28st

SKYDD FÖR KYLSYSTEM / RADIATOR CONDITIONER

PROTEC Radiator Conditioner
- förhindrar elektrolysbildning
- förbättrar värmeledningen så att motorn går kallare
- smörjer vattenpumpen
- förhindrar rost och korrosion

Användning: Tillsätts i kylsystemet

Åtgång: 375ml till 10 liter vätskevolym.

För bästa resultat rekommenderas en rengörning med Radiator Flush (Art nr 1501) innan användning av Radiator Conditioner.

Art nr 1401

375ml     28st

TÄTNING KYLARSYSTEM / RADIATOR STOP LEAK

PRO-TEC Radiator Stop Leak tätar effektivt defekta vattenpumpar, värmeventiler, värmeväxlare och vattenkylare till och med slangar och sprickor.

Användning: Tillsätts i kylarsystemet. Ställ ventiler på högsta värme. Kontrollera vätskenivån efter tätningsprocessen.

Åtgång: 375ml till 10 liter vätskevolym.

Art nr: 1601

375ml     28st

 

RENGÖRING AV OLJERESTER I KYL / RADIATOR OIL CLEAN 2-K

Radiator Oil Cleaner avlägsnar avlagringar av olja och oljeslam i hela kylarsystemet som uppstår genom läckage eller trasiga cylinderpackningar. Samtidigt löses alla andra föroreningar som uppstår under drift tex. kylarslam, kalk och kalksten. Perfekt skydd av alla metall- och gummi/plastdetaljer i kylsystemet under rengöringen tack vare de högeffektiva smörjkomponenterna. Ventiler, termostat och vattenpump återgår till optimal funktion och livslängden på systemet förlängs.

Användning: Tillsätts i kylarsystemet innan vätskebyte. Öppna alla värmereglage och låt motorn gå på tomgång med något förhöjt varvtal i ca 15 minuter. Töm därefter systemet och ta lös tankar/behållare som inte är en del av cirkulationenoch regör dessa manuellt. Skölj sedan ur hela systemet med rent vatten. Fyll sedan på kylarvätska efter tillverkarens rekommendationer.

Åtgång: 375ml till 10 liter vätskevolym.

Art nr: 1511

188+188ml     14+14st