DIESELSYSTEM

Invändig bränslesystemsrengöring.....

Klicka på bilden för information

 

 

 

...............VARFÖR ?

(Klicka på bilden för information)

Diesel System Super Cleaner ger optimal motorfunktion och reducerar dieselförbrukningen.

RENGÖRING DIESELSYSTEM /DIESEL SYSTEM SUPER CLEAN

Pro-Tec Diesel System Super Clean är en hög presterande rengörare som är optimerat för fordon med partikelfilter och innehåller endast askfria ingredienser. Eliminerar alla föroreningar o kondesvatten i hela dieselsystemet från tanken till förbränningsrummet som uppstår under drift. Tar bort harts och avlagringar, rengör och frigör kletiga spridare och pumpinjektorer. Eliminerar kolrester och sotavlagringar i hela övre förbränningsrummet. Smörjer och skyddar hela insprutningssystemet (optimal smörjning enligt DIN 590 HFRR)

 

- ren och kraftfull förbränning

- minskad rök- och sotbildning

- optimerade avgasvärden

- optimal motorfunktion och reducerad dieselförbrukning                  

- förbättrad smörjning vid kallstart

- ökad livslängd på spridarna

 Användning: Tillsätts i dieseltanken före tankning.

375ml till 80 liter bränsle var 15000km

 

Art nr: 1241
375ml 28st
Art nr: 1249
1 Liter 12st
Art nr: 1242
5 Liter 4st

OXICAT Lambdasond och Katalysatorrengörning

OXICAT är speciellt utvecklad rengörare för att effektivt ta bort föroreningar och för att uppfylla de senaste miljökraven. OXICAT avlägsnar sotavlagringar samt kolvätesrester i hela bränslesystemet, katalysator och lambdasonden. Produkten kan användas i både bensin- och diesemotorer samt hybridfordon. Du får en bättre bränsleeffektivitet och optimerad motorprestanda. Katalysatorn och lambdasondernas funktion är optimerat.
Problem med bilprovningens utsläppstest?
Vi rekommenderar då OXICAT!

Användnig: Tillsätts i tanken var 3é månad för försäkran om ren lambdasond och katalysator.

Åtgång: 300ml till 60-80 liter diesel

Art nr: 1180

375ml     28st

CETANFÖRBÄTTRARE / CETAN BOOSTER

Högperformance cetanbooster. Kraft och energi för alla dieselmotorer. Rekommenderas speciellt för diesel med lägre kvalitet.
- höjer cetantalet i dieseln
- optimerar en kraftfull förbränning med mindre sotbildning
- skydd mot friktion och slitage
- mer kraft och bättre effekt

Användnig: Tillsätts i tanken vid varje tankning.

Åtgång: 375ml till 80 liter diesel

Art nr: 2181

375ml     28st

DIESEL ANTIRÖK / DIESEL ANTI SMOKE

Reducerar drastiskt rökbildning och oönskade spikningar i alla stationära och mobila dieselmotorer,
- höjer cetantalet i dieselbränslet
- garanterar en optimal smörjning av alla rörliga delar i dieselsystemet och försäkrar dig om en kraftfull och ren förbränning. Produkten skyddar hela systemet effektivt mot korrosion.

Användnig: Tillsätts i tanken före tankning.

Åtgång: 150ml till 50 liter diesel.

Art nr: 2151

150ml    24st

DIESELSKYDD VINTER / DIESEL CONDITIONER AND ANTI GEL 1:200

Högeffektiv dieselskydd och flytförbättrare för alla dieselbränslen och motorsystem som Common Rail eller direktinsprutning.
- vintersäkert till -33 C beroende på drivmedlets kvalitet.
- förhindrar förtjockning av dieselbränslet vid extrem kyla och höjer på detta sätt driftsäkerheten på vintern
- förhindrar igensättning av bränslefiltret och ledningar och sörjer för en optimal smörjning av alla rörliga delar i dieselsystemet.
- ger bättre kallstartegenskaper.

Användning: Förebyggande, Tillsätts i tanken innan dieseln blir tjock (vid bränsletemperatur ca 0 grader C, beroende på kvalité.

Åtgång: 375ml till 80 liter diesel

Art nr: 2001

375ml   28st

Finns också 1 liter, blandas 1:1000

Art nr: 2010

1 liter     12st

RENGÖRING LUFTINTAG TRIPLE X / AIR INTAKE SYSTEM CLEAN

 
Triple X Plus är det senaste inom rengöring av luftintaget och insugsområdet för diesel och bensinmotorer. Triple X Plus används endast i kombination med Pro-Tec Clear Flow maskinen och adapter. Triple X förgasas direkt i luftintaget. Luftströmmen transporterar vätskan genom hela insugsområdet och rengör insugsventiler, förbränningsrummet, kolvtopparna och lambdasensorn.
 
- löser och avlägsnar förbränningsrester i hela insugsområdet
- Skyddar mot slitage och friktion
- mjukare motorgång med förbättrad bränsleekonomi
- reducerade avgasemissioner.
 

Användning: Används endast med CLEAR FLOW Maskin och adapter (Se under fliken "Maskiner")

 

Användning: Endast med CLER FLOW Maskin och adapter (Se under fliken maskiner)

Åtgång: 375ml vid varje rengöringstillfälle

Art nr: 2241

375ml     28st

SKYDD MOT DIESELBAKTERIER / DIESEL ANTI BACTERIA 1:1000

Högkonentrerad dieselbakteriecid, desinficerar hela dieselsystemet i fordon och tankanlläggnigar. Svamp, bakterier och alger dödas effektivt och nytillväxt förhindras. Lämplig för alla dieselkvaliteter samt eldningsolja.

Användnig: Tillsätts i dieseltanken var 3-4 månad.

Åtgång: Blandas 1 på 1000 (0,1%) och görs var 3-4 månad.

Art nr: 1239

1 liter     12st

Finns också Diesel Anti Bakteria med koncentrat 1:200 där en burk (375ml) till 80 liter diesel. Hälls i tanken var 3-4 månad.

Art nr: 1253

375ml     28st

DIESEL APPLIKATOR SPRAY

Rengör hela ventil-och insugsområdet i dieselmotorer. Denna unika produkt förångas och går genom luftintaget och rengör spjällhuset, ventiler och förbränningsrummet och resulterar i mjukare gång, bättre bränsleekonomi och reducerade avgasutsläpp. Skyddar mot korrosion.

Användnig: Spraya i insugsområdet som ska rengöras medan motorn är varm och igång.

Åtgång: 400ml till ca 2 bilars rengöring

Art nr: 1911

400ml      12st