VILLKOR

Bluechem Sweden AB´s Vvillkor vid köp.

Priser

Samtliga priser är i SEK och exkl. moms & frakt. Priset som gäller är det som finns angivet i prislistan den dag du gör din beställning. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Kreditprövning/Betalningsvillkor etc

Sedvanlig kreditprövning sker på samtliga kunder. Godkänd kreditprövning medför fakturaköp med 30 dagars kredittid. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta.
Fakturering görs av Bluechem Sweden AB eller av Byfjorden Finans AB på uppdrag av Bluechem Sweden AB.
Om kund inte godkänns för kredit lämnas besked om detta per mail eller telefon av HERMICO PROTEC AB. Bluechem Sweden AB förbehåller sig ensamrätt i beslutet om kredit skall ges eller ej.

Leverans / Frakt / Avgifter

Varor levereras till kund med lämpligaste fraktbolag. Frakt debiteras enligt gällande fraktkostnader.

Öppet köp / returer

Returer sker på egen bekostnad och skall för att godkännas ske inom 14 dagar. Både varan och originalförpackningen skall vara oanvänd och i samma skick som när den levererades. Frakt återbetalas ej. Vänligen kontakta oss först innan du returnerar varan. Varor som återsändes till oss mot postförskott eller efterkrav utlöses ej av oss. Om retur av vara sker och returen inte uppfyller ovanstående krav, godkänns ej returen och kunden är då skyldig att erlägga ersättning för varan (om inte detta redan är gjort). Varan skickas då (om kund så önskar) tillbaks till kunden på kundens bekostnad.

Reklamation

Om varan är defekt eller skadad på något sätt eller om vi har packat fel utbytes varan utan kostnad. Vi ber dig då kontakta oss omedelbart så vi kan rätta till felet.

Garanti

Information fås av säljare vid köp tillfället .

Leveranstid

Normal leveranstid är ca 1-2 veckor. Om snabbare leveranstid önskas, uppge detta vid ordertillfället eller kontakta oss per telefon. Om varan tillfälligt inte skulle finnas i lager och medföra längre leveranstid, meddelas detta per telefon eller mail.

Personuppgifter

Vi sparar era kunduppgifter för att förenkla vid nya beställningar från er. Självklart behandlas dessa uppgifter konfidentiellt och vi förbinder oss att inte vidarebefordra uppgifter i registret till någon annan part eller i annan utsträckning än vad som anges i lag.

Övrigt

Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande eller som på annat sätt handlar på sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls.

Vi förbehåller oss för eventuella tryckfel samt fel i information på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar. Beträffande bildernas kvalitet försöker vi exponera dom så korrekt som möjligt. Upplevda avvikelser i färg och ton samt storlek är inte skäl för reklamation